Open Sunday - Thursday 07:00 to 21:00. Friday - Saturday 07:00 to 21:00. Hotel 24/7

Мала сала

  • Мала ресторантска сала

мала ресторанска сала

капацитет до 30 гости

поврзана со големата ресторанска сала

одлично место за мали свечености

семинари и состаноци за мали групи