Open Sunday - Thursday 07:00 to 21:00. Friday - Saturday 07:00 to 21:00. Hotel 24/7

Мала Сала

  • Мала ресторантска сала

Мала сала со капацитет  30 гости во склоп на големата сала, а одличен простор за активности од помал сепариран карактер (семинари и деловни состаноци до 30 лица, семејни вечери, крштавки, веридби и други активности до максимум 30 лица).